Novinky

10. 3. 2017 proběhne Maškarní ples a 18.3. Dětský karneval v sále Obecního hostince.


17. 2. 2017 proběhne Hasičský ples v sále Obecního hostince od 20 hodin.
Pozvánka


15. 12. 2016 se uskuteční tradiční Vánoční koncert v sále Obecního hostince ve Vlčí Habřině. Začátek je v 17. hodin.
Plakát


Dne 19. 3. 2016 proběhne Dětský maškarní karneval v sále Obecního hostince Vlčí Habřina
Plakát


Nová provozní doba obecní knihovny je v pondělí od 17:30 do 18:30 a v neděli od 18:00 do 19:00.


12. února 2016 proběhl v obci Ples Klubu důchodců
Foto zde.


Ve Vlčí Habřině proběhla tříkrálová sbírka
Foto zde.


4. října 2015 proběhlo v obci Vítání občánků.
Foto zde.


Dne 1.1.2006 byla v souladu s §26 zákona č. 500/2004 Sb. zřízena elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup.O obci

Vlčí Habřina se nachází severovýchodně od Přelouče, při levé straně silnice vedoucí do Rohovládovy Bělé. Leží v nadmořské výšce 219 m n.m. v nevelkém údolí, ze severu a jihu je krytá lesy. Na západní straně se leskne rozsáhlý Sopřečský rybník.


Dnes zde žije 325 obyvatel ve 121 domě. Občanskou vybavenost tvoří knihovna, obchod se smíšeným zbožím, hostinec, kadeřnictví, kosmetika, mandlovna a v prostorách bývalého zemědělského družstva je výrobna knedlíků.


Obec má udržované místní komunikace, ukončenou plynofikaci a veřejný vodovod. Ač původně ryze zemědělská, postupně se mění v moderní obec pardubického kraje.


Historický původ názvu obce - O Habřině Vlčí
© 2006 Vlčí Habřina, ou@vlcihabrina.cz