Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina

Název projektu: Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012504

 

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2020

 

Popis

Projekt se zabývá rekonstrukcí chodníků (na nichž leží i autobusová zastávka) v obci Vlčí Habřina podél místní komunikace odklánějící pěší dopravu od silnice III/3231, které jsou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace při současném zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci. Pro cílové skupiny (obyvatele, návštěvníky, dojíždějící za prací a službami, uživatele veřejné dopravy) se rovněž zlepší přístup k centru obce a objektům občanské vybavenosti.

Cíle

Hlavním cílem projektu je rekonstrukcí chodníků, podél místní komunikace odklánějící pěší dopravu od silnice III/3231, zvýšit bezpečnost pěší dopravy v obci.

Mezi další cíle projektu patří především:

– přizpůsobení chodníků osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

– zlepšení přístupu k centru obce a objektům občanské vybavenosti,

– snížení rizika vzniku dopravních nehod (pěší x automobily, cyklisté),

– zlepšení služeb veřejné dopravy,

– zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky,

– minimalizování negativních vlivů na životní prostředí (výsadba doprovodné zeleně). 

 

Výsledky

Na základě realizace projektu dojde v obci Vlčí Habřina k rekonstrukci chodníků vedoucích podél místní komunikace a odklánějících pěší dopravu od silnice III/3231, jež budou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace při současném zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci.

 

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.