Zastupitelstvo obce

Jaroslav Bartoš

Starosta obce

starosta@vlcihabrina.cz

tel.: 603 256 524

Martin Rajmond

místostarosta

mistostarosta@vlcihabrina.cz
tel.: 730 542 966

Stanislav Mach

Předseda kontrolního výboru

mgr. naděžda marešová

Předsedkyně komise pro životní prostředí

MGr. alena Štainerová

Předsedkyně stavební komise

Marie Kroužilová

předsedkyně kulturní komise

Bohumil Oliva

Předseda finančního výboru

Základní identifikační údaje

Název Obec Vlčí Habřina
00274585
Adresa Vlčí Habřina 104, 533 41
Telefon +420 466 942 351
E-mail ou@vlcihabrina.cz
Web www.vlcihabrina.cz
Úřední deska www.vlcihabrina.cz/uredni-deska
Úřední hodiny středa 8-12h 13-18h, čtvrtek 8-12h 13-19h
ID datové schránky ihga5nt
POVĚŘENEC PRO VÝKON GDPR Kateřina Korejtková, e-mail: vn.konzult@gmail.com

Zaměstnanci obce

POZICE PŘÍJMENÍ A JMÉNO KONTAKT
Účetní Ing. Marie Těšitelová ucetni@vlcihabrina.cz
Kronikářka Ing. Martina Bartošová  
Knihovník Ing. Jaroslav Bartoš  
Technický pracovník J. Novák  

Kontaktní formulář