Rozloučení s prázdninami
pod záštitou pana Ing. Romana Línka, MBA
prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje

Sobota 22. srpna 2020 od 14 hodin na hřišti

Program:

Soutěže
Skákací hrad
Jízda traktůrkem John Deer – Roman Buldra
Jízda na koních – Iveta Kykalová
Malování na obličej – Martina Panchártková
Hudební skupina Buď fit Mirka Nedbala
Zvuk – Tomáš Panchártek

Občerstvení zajištěno – grilované maso, párky k opékání

Plakát zde