POZOR ZMĚNA
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Od 26. října 2020 bude ve veřejné
autobusové dopravě zahájen
LETNÍ PROVOZ.
Informace: www.idos.cz