Připravujeme:
20.11. 2021 adventní dílnička a trhy – sál Obecního hostince od 14h
27.11. 2021 rozsvěcení vánočního stromu 17h
17.12. 2021 vánoční koncert od 17h – sál Obecního hostince