Ve Vlčí Habřině proběhla i v roce 2022 tříkrálová sbírka.

Vybrala se částka 8 294 Kč. 
Obecní úřad děkuje koledníkům a všem, kteří přispěli. 

Zleva : Kateřina Řezníčková, Anna Kozlerová, Lucie Rejdová
Zodpovědná osoba Marie Kroužilová.