Poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu a poplatek ze psů za rok 2022

Poplatky za rok 2022 uhraďte, prosím, na účet obce č. 13127561/0100, VS číslo popisné.
Do poznámky uveďte jména osob, za které platíte, a případně počet psů.

Poplatek za odpady: 500,- Kč/ osoba
Poplatek za psy: 100,- Kč/ pes

Poplatky uhraďte do 31. 5. 2022.