Poplatky za svoz a uložení komunálního
odpadu na rok 2023: 700 Kč osoba
Poplatky ze psů: 100 Kč pes

Platba na účet: 13127561/0100
Variabilní symbol: Číslo popisné
Poznámka: Příjmení poplatníka a počet osob.
( Případně psů.)
Platbu uhradit do konce května. V červnu předána známka.