Dne 5.11.2023 proběhlo v naší obci vítání nových občánků.