Dovolte nám pozvat Vás na veřejné projednání záměru plánované výstavby vysokorychlostní trati Praha – Hradec Králové – Wroclaw a z ní odbočky na Pardubice, které se uskuteční ve čtvrtek 27.6.2024 od 18:30 hodin v kulturním domě v Kasalicích.

Cílem jednání je seznámit občany se záměrem Správy železnic vybudovat vysokorychlostní trať v těsné blízkosti naší obce. V případě realizace tohoto projektu to bude mít negalitní dopad na život všech obyvatel – vyšší hluková zátěž, negativní zásah do rázu krajiny, apod.

Na místě bude možné podepsat petici proti uvedenému záměru.