Poplatky za svoz a uložení komunálního
odpadu na rok 2024: 700 Kč osoba
Poplatky ze psů: 100 Kč pes
Platba na účet: 13127561/0100
Variabilní symbol: Číslo popisné
Poznámka: Příjmení poplatníka a počet osob.
( Případně psů.)
Platbu uhradit do konce května.


PŘEDÁNÍ ZNÁMEK KANCELÁŘ OÚ
Sobota 8.6.2024 od 8-12h