VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER: 25.11. 8-12 h, DVŮR OÚ

KONTEJNER NA LISTÍ: 25.11., (čarodějnice)

VĚTVE NA URČENÉ MÍSTO: 25.11., (čarodějnice)